Göçertme makinesi

Bu cihaz, pistachio işleme hattında kullanılır. Bu cihazın işlevi, kabuksuz pistachio'ları kabuklu, tam kabuklu ve yarı kabuklu (goj) pistachio'lardan ayırmaktır. Bu cihaz, çelik bilyeler kullanarak kabuksuz pistachio'ları kabuklu pistachio'lardan ayırmak için tasarlanmıştır. Bu cihaz tek bilyeli ve çift bilyeli modellerde üretilmektedir