Gülümseyen fıstıkları kapalı ağızdan ayırmak

2) Saatte en az 200 kilo nominal kapasiteye sahip Akhwan 200'ün Khandan separatörü, Khandan fıstıklarını kapalı ağızlardan ayırma özelliğine sahiptir. Söz konusu cihazda, toz ve küçük fıstıkların silindire girmeden önce ana fıstıklardan ayrılması için silindire bağlı bir ağ bulunmaktadır, bu da cihazın temiz olmasını sağlar ve cihazın verimliliğini arttırır.