نوار بالابر پسته

مشخصات

1-نوار بالابر تیپ 1:
این دستگاه جهت استفاده در خط فرآوری پسته تر برای بالا بردن پسته مورد استفاده قرار می گیرد. عرض نوار 30 سانت می باشد طول نوار طبق سفارش تولید می گردد. ورودی پسته 70 سانتی متر می باشد. نوار بالابر قابلیت تنظیم ارتفاع خروجی به صورت دستی می باشد.
2--نوار بالابر تیپ 2:
این دستگاه جهت استفاده در خط فرآوری پسته تر برای بالا بردن پسته مورد استفاده قرار می گیرد. عرض نوار 30 سانت می باشد طول نوار طبق سفارش تولید می گردد. ورودی پسته 70 سانتی متر می باشد. نوار بالابر قابلیت تنظیم ارتفاع خروجی به صورت دستی می باشد.