غربال پسته

1)غربال ساده: در ترمینال های پسته خشک مورد استفاده قرار می گیرد و پسته ها را به صورت خطی از درشت به ریز غربال می کند. دارای پنج خروجی و در دو مدل ،سه طبقه و تک سینی(باقابلیت تعویض توری)تولید می شود مشخصات غربال سه طبقه عرض 50 سانتی متر