رطوبت گیر پله ای:

مشخصات

این دستگاه به وسیله حرکت رفت و برگشتی صفحات با شیب خاص باعث می شود پسته در حین انتقال، به هم زده شود و وارد مرحله بعد شود.کف صفحات این دستگاه از توری استیل استفاده شده که در عین تمیز کاری بهتر حرارت را بهتر منتقل کند. در مدل های 6 متری و 8 متری با عرض سینی های 1متر تا 1.5 متر و با قابلیت هیتر داخل دستگاه یا جدا قابل سفارش سازی هستند.