رطوبت گیر ویبره ایی:

مشخصات

این دستگاه به وسیله حرکت ویبره ایی صفحه یک تکه باعث می شود پسته در حین انتقال، به هم زده شود و بدون دخالت دست کاملا تخلیه شود و از مزایای این دستگاه دریچه تنظیم سرعت خروجی پسته است و میتوان دستگاه را بطور سفارشی کاملا پوشاند که باعث اتلاف انرژی کمتر و بازدهی بیشتر دستگاه می شود.