خشک کن واگنی:

مشخصات

این مدل خشک کن داری واگن های مجزا می باشد که توسط کانال رابط به کوره اصلی متصل می شوند. لاستیک خشک کن ها بادی است که کمترین اسیب به پسته می رساند.