خشک کن ثابت:

مشخصات

این مدل خشک کن ثابت بوده و هر یک ساعت نیاز دارد مواد داخل کانال توسط اپراتور بهم بخورد. طول و عرض دستگاه طبق سفارش میتری از عرض 1 متر تا 1.5 متر و طول از 4 متر تا 6 متر قابل سفارش است.