حوض شست و شو نیم خطی تیپ 1:

مشخصات

در این دستگاه عمل شست و شو پسته به طور کامل انجام می شود و تفکیک پسته به وسیله جریان آب انجام می شود.