حوض شست و شو استوانه ایی:

مشخصات

در این دستگاه عمل شست و شو پسته به طور کامل انجام می شود تفکیک پسته به وسیله پره های آلومینیومی انجام می شود. استوانه مشبک جلو دستگاه توانایی این را دارد که درصد قابل توجهی از اب داخل پوست پسته و ضایعاتی اعم از چوب و خوشه هایی کوچک که به اشتباه وارد خط شده اند از خط فراوری پسته خارج می شود تا دستگاه رطوبت گیر بازده ایی بیشتری پیدا کند.