حوض اتوماتیک تمام تخلیه:

مشخصات

در این دستگاه عمل شست و شو پسته به طور کامل انجام می شود تفکیک پسته به وسیله جریان آب انجام می شود. نوار استیل بافتنی داخل دستگاه توانایی این را دارد که درصد قابل توجهی از اب داخل پوست پسته خط فراوری پسته خارج می شود تا دستگاه رطوبت گیر بازده ایی بیشتری پیدا کند. این دستگاه توانایی این را دارد در انتها آب تمییز روی پسته خروجی بگیرد.