جداکننده پسته خندان از دهن بسته :

4) خندان جداکن اخوان B900 خندان جداکن اخوان B900 با ظرفیت اسمی 600 الی 800 کیلو در ساعت توانایی جداسازی پسته خندان از دهن بسته را دارد. از خصوصیات دستگاه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1-دستگاه مورد نظر دارای توری متصل به استوانه برای جدا سازی گرد و خاک و پسته های ریز همراه پسته اصلی قبل ورود به استوانه است که باعث تمیزی دستگاه وبالا رفتن راندمان دستگاه می شود 2-مخزن دستگاه متصل به شاسی اصلی دستگاه می باشد ارتفاع ورودی مخزن cm120 می باشد. 3-نوار بالابر داخل مخزن به گونه ایی بهینه سازی شده که هیچگونه اسیبی به مغز و پسته نمی رساند و باعث شکستگی پسته نمی شود. 4-خروجی پسته دهن بسته به گونه ایی طراحی شده که می توان کیسه متصل کرد یا واگن حمل پسته زیر ان قرار داد. 5-موارد ایمنی در دستگاه بگونه ایی پیشبینی شده است که حوادث ناخواسته را به حداقل برساند.