جداکننده پسته خندان از دهن بسته :

خندان جداکن اخوان 450 با ظرفیت اسمی حداقل 450 کیلو در ساعت توانایی جداسازی پسته خندان از دهن بسته را دارد.
از خصوصیات دستگاه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- دستگاه مورد نظر دارای توری متصل به استوانه برای جدا سازی گرد و خاک - پسته های ریز از پسته مرغوب می باشد که باعث تمیزی دستگاه و بالا رفتن راندمان دستگاه می شود که به همراه دستگاه دو سایز توری می باشد که قابل تعویض می باشند.
2- مخزن دستگاه جدا از استوانه است و به وسیله رابط به هم متصل می شوند ارتفاع ورودی مخزن cm110 می باشد.
3- نوار بالابر داخل مخزن به گونه ایی بهینه سازی شده که هیچگونه اسیبی به مغز و پسته نمی رساند و باعث شکستگی پسته نمی شود.
4- خروجی پسته دهن بسته به گونه ایی طراحی شده که می توان کیسه متصل کرد یا واگن حمل پسته زیر ان قرار داد.
5- موارد ایمنی در دستگاه بگونه ایی پیشبینی شده است که حوادث ناخواسته را به حداقل برساند.