جداکننده پسته خندان از دهن بسته :

2)خندان جداکن اخوان 200 با ظرفیت اسمی حداقل 200 کیلو در ساعت توانایی جداسازی پسته خندان از دهن بسته را دارد. دستگاه مورد نظر دارای توری متصل به استوانه برای جدا سازی گرد و خاک و پسته های ریز همراه پسته اصلی قبل ورود به استوانه است که باعث تمیزی دستگاه وبالا رفتن راندمان دستگاه می شود