جداکننده پسته خندان از دهن بسته :

خندان جداکن اخوان 1400 با ظرفیت اسمی 1200 الی 1400 کیلو در ساعت توانایی جداسازی پسته خندان از دهن بسته را دارد. از خصوصیات دستگاه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1-دستگاه مورد نظر دارای توری متصل به استوانه برای جدا سازی گرد و خاک - پسته های ریز از پسته مرغوب می باشد که باعث تمیزی دستگاه و بالا رفتن راندمان دستگاه می شود که به همراه دستگاه دو سایز توری می باشد که قابل تعویض می باشند.
2- مخزن دستگاه جدا از استوانه است و به وسیله رابط به هم متصل می شوند ارتفاع ورودی مخزن cm115 می باشد.
3- دستگاه دارای قطع کن نوار حمل پسته خندان می باشد که برای جابجایی کیسه یا واگن نیاز به خاموش کردن کل دستگاه نمی باشد.
4- خروجی پسته دهن بسته به گونه ایی طراحی شده که می توان کیسه متصل کرد یا واگن حمل پسته زیر ان قرار داد.
5- نوار بالابر داخل مخزن به گونه ایی بهینه سازی شده که هیچگونه اسیبی به مغز و پسته نمی رساند و باعث شکستگی پسته نمی شود.
6- موارد ایمنی در دستگاه بگونه ایی پیشبینی شده است که حوادث ناخواسته را به حداقل برساند