جداکننده پسته خندان از دهن بسته :

خندان جداکن اخوان 1200 با ظرفیت اسمی 1000 کیلو در ساعت توانایی جداسازی پسته خندان از دهن بسته را دارد. از خصوصیات دستگاه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- دستگاه دارای قطع کن نوار حمل پسته خندان می باشد که برای جابجایی کیسه یا واگن نیاز به خاموش کردن کل دستگاه نمی باشد.
2-دستگاه مورد نظر دارای توری متصل به استوانه برای جدا سازی گرد و خاک - پسته های ریز از پسته مرغوب می باشد که باعث تمیزی دستگاه و بالا رفتن راندمان دستگاه می شود که به همراه دستگاه دو سایز توری می باشد که قابل تعویض می باشند.
3- مخزن دستگاه جدا از استوانه است و به وسیله رابط به هم متصل می شوند ارتفاع ورودی مخزن cm115 می باشد.
4- نوار بالابر داخل مخزن به گونه ایی بهینه سازی شده که هیچگونه اسیبی به مغز و پسته نمی رساند و باعث شکستگی پسته نمی شود.
5- خروجی پسته دهن بسته به گونه ایی طراحی شده که می توان کیسه متصل کرد یا واگن حمل پسته زیر ان قرار داد.
6- موارد ایمنی در دستگاه بگونه ایی پیشبینی شده است که حوادث ناخواسته را به حداقل برساند.