جداکننده پسته خندان از دهن بسته :

7) خندان جداکن اخوان 1200 خندان جداکن اخوان 1200 با ظرفیت اسمی 1000 کیلو در ساعت توانایی جداسازی پسته خندان از دهن بسته را دارد. از خصوصیات دستگاه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1-دارای قطع کن نوار داخل استوانه برای سهولت در تعویض کیسه و واگن حمل پسته خندان 2-دستگاه مورد نظر دارای توری متصل به استوانه برای جدا سازی گرد و خاک و پسته های ریز همراه پسته اصلی قبل ورود به استوانه است که باعث تمیزی دستگاه وبالا رفتن راندمان دستگاه می شود 3-مخزن دستگاه جدا از استوانه است و به وسیله رابط به هم متصل می شوند ارتفاع ورودی مخزن cm115 می باشد. 4-نوار بالابر داخل مخزن به گونه ایی بهینه سازی شده که هیچگونه اسیبی به مغز و پسته نمی رساند و باعث شکستگی پسته نمی شود. 5-خروجی پسته دهن بسته به گونه ایی طراحی شده که می توان کیسه متصل کرد یا واگن حمل پسته زیر ان قرار داد. 6-موارد ایمنی در دستگاه بگونه ایی پیشبینی شده است که حوادث ناخواسته را به حداقل برساند