جداکننده پسته خندان از دهن بسته :

برای جدا سازی پسته خندان از دهن بسته از این دستگاه استفاده می شود. در مدل ها و ظرفیت متفاوت تولید می شود
1) خندان جداکن اخوان 120: خندان جداکن اخوان 120 با ظرفیت اسمی حداقل 120 کیلو در ساعت توانایی جداسازی پسته خندان از دهن بسته را دارد. دستگاه مورد نظر دارای توری متصل به استوانه برای جدا سازی گرد و خاک و پسته های ریز همراه پسته اصلی قبل ورود به استوانه است که باعث تمیزی دستگاه وبالا رفتن راندمان دستگاه می شود.