جداکننده پسته خندان از دهن بسته :

خندان جداکن اخوان 120با ظرفیت اسمی حداقل 120 کیلو در ساعت توانایی جداسازی پسته خندان از دهن بسته را دارد.
از خصوصیات دستگاه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- دستگاه مورد نظر دارای توری متصل به استوانه برای جدا سازی گرد و خاک - پسته های ریز از پسته مرغوب می باشد که باعث تمیزی دستگاه و بالا رفتن راندمان دستگاه می شود که به همراه دستگاه دو سایز توری می باشد که قابل تعویض می باشند.