مشخصات دستگاه

نوار تست
این دستگاه جهت استفاده در خط فرآوری پسته تر وخشک مورد استفاده قرار می گیرد پسته های نامرغوب واجسام خارجی برای بالا بردن کیفیت پسته خروجی توسط افرادی که دو سمت دستگاه قرار دارند جمع آوری می گردد. عرض نوار 70 سانت می باشد عرض دستگاه 100 سانتی متر وطول دستگاه در اندازه های مختلف طبق سفارش ساخته می شود. خروجی پسته به طور استاندارد 70 سانت و ورودی با مخزن پسته خشک 150 سانت می باشد. مورد زیر طبق خواسته مشتری قابل نصب روی نوار تست می باشد.